Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Mateřská škola Teplá poskytuje předškolní vzdělávání pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve pro děti od dvou let. Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.00 hodin. Od listopadu 2010 je součástí mateřské školy odloučené pracoviště umístěné v prostorách Školní družiny ZŠ v Teplé. Zde byla zřízena IV. třída mateřské školy s provozem polodenním. Díky celkové rekonstrukci budovy dochází od září 2013 k pozitivní změně. Rozšiřujeme i IV. třídu MŠ na provoz celodenní. Celková kapacita mateřské školy včetně odloučeného pracoviště je 102 dětí.

bříza

Posláním mateřské školy je zajistit dětem od útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu všestrannému rozvoji. Naším záměrem je vést děti tak, aby po absolvování našeho předškolního zařízení byly připraveny ve všech oblastech pro kontakt s okolním světem. Vycházíme z podmínek, charakteru prostředí a okolí školy. Část aktivit s dětmi uskutečňujeme v přírodě, která nabízí nepřeberné množství podnětů pro všestranný rozvoj dětí. Dále se záměrně věnujeme péči o zdravý životní styl ve všech jeho oblastech.

Mateřská škola je umístěna v okrajové části města s dostatkem možností trávit co nejvíce času v přírodě. Tato lokalita je zdrojem nabídky činností podporující jak environmentální cítění, tak i pohybové vyžití dětí.

Mateřská škola je pavilónového typu, skládá se ze tří tříd a správní budovy. Každá třída je samostatný ucelený komplex s vlastním vchodem, šatnou dětí, sociálním zařízením pro děti a hernou. Další část každé třídy je vybavena dětskými stoly a židličkami, tato část je využívána ke stravování dětí, k provádění pracovních, výtvarných a dalších činností sedavého charakteru. Dětská lehátka a lůžkoviny určené pro odpolední odpočinek dětí jsou odděleny od herního prostoru třídy textilní žaluzií. Poslední součástí každého pavilonu je výdejní kuchyňka určená k servírování svačin a obědů pro děti a k mytí bílého nádobí.

třídaSprávní budova je opatřena samostatným vchodem, je zde umístěna školní kuchyně, kancelář vedoucí stravování, kancelář ředitelky školy, šatna pro zaměstnance a sociální zařízení.
Celý objekt mateřské školy je propojen spojovací chodbou.

Součástí mateřské školy je školní zahrada. Na zatravněné ploše jsou umístěny dvě pískoviště, zahradní herní prvky, stoly a lavice.

Odloučené pracoviště pro IV. třídu mateřské školy je v objektu školní družiny. Upravené prostory jsou zcela vyhovující pro uskutečňování předškolního vzdělávání s omezeným počtem 18 dětí. Máme k dispozici třídu vybavenou dětskými stoly a židličkami, nábytkem pro ukládání hraček a učebních pomůcek. Tato část je využívaná k činnostem sedavého charakteru i ke stravování dětí. Pro pohybové a ostatní činnosti vyžadující volný prostor je uspořádaná další část s kobercovou volnou plochou. K výdeji pokrmů a mytí bílého nádobí slouží výdejní kuchyňka s vhodným vybavením.

Partnerství s Kiga Speinshart

V roce 2013 naši Mateřskou školu Teplá oslovila mateřská škola z německé obce Speinshart. Proč zrovna Teplá a Speinshart? Počáteční zájem našich kolegů o navazování kontaktů právě s Mateřskou školou v Teplé byl v souvislosti s historií premonstrátských klášterů, které jsou významnou památkou Speinshartu i Teplé. Oboustranně nás velmi lákalo i vzájemné proniknutí a poznání systému organizace předškolního zařízení v české a německé republice. Počáteční obavy ze zahájení vzájemné spolupráce byly jednoznačně oboustranně z důvodu jazykové bariéry. Díky Tandemu a zprostředkování tlumočnice se mohou naše setkání uskutečňovat a hodnotně naplňovat naše očekávání.

V listopadu 2013 se uskutečnilo naše 1. setkání v Kiga – Speanshart. Ve velmi příjemné atmosféře jsme debatovali o podmínkách, organizaci a průběhu předškolního vzdělávání v obou zemích. Také jsme měli možnost prohlídky prostor mateřské školy a její vybavení. V dubnu 2014 jsme pozvali kolegyně ze Speinshartu k nám, do Teplé. V průběhu prohlídky MŠ Teplá jsme prostřednictvím tlumočnice diskutovali o specifikách obou zařízení. Naše setkání obohatilo i vystoupení našich dětí a prohlídka kláštera. Naplněni nezapomenutelných dojmů jsme odjížděli v srpnu 2014 z našeho 3. setkání. Tentokrát nám bylo umožněno navštívit prostory speanshartského kláštera a opět prostřednictvím šikovné tlumočnice vést rozhovory mezi kolegyněmi. Obohacením bylo několik slovíček sousedních jazyků. Naše partnerská setkání pokračovala v únoru 2015, kdy jsme uskutečnili výměnnou jednodenní návštěvu s celodenním hospitováním ve třídách mateřské školy při běžném provozu. Pedagogové měli možnost nahlédnout do způsobů vedení vzdělávací činnosti.

V březnu 2015 jsme se zúčastnili semináře v Windischeschenbachu. Jednalo se o setkání českých a bavorských předškolních pedagogů. Na semináři jsme prezentovali naše zkušenosti s aktivním partnerstvím, hovořili jsme o plánech do budoucna a o možnostech získání finanční podpory k realizaci projektů prostřednictvím Tandemu.

V červnu 2015 proběhlo další setkání, tentokrát s dětmi, rodiči a pedagogy. Pozvali jsme partnerskou mateřskou školu ze Speisnshartu na společný výlet do Mariánských Lázní. Nezapomenutelné společné zážitky nás posunuly opět o krůček dál. V květnu 2016 jsme s potěšením přijali pozvání do Speinshartu. Děti, rodiče a pedagogové partnerských mateřských škol si příjemně užili bohatě připravený program. V květnu 2017 jsme uskutečnili sportovní hry v Parku přátelství v Teplé. Zasportovat si přijeli děti, rodiče i učitelky ze Speinshartu.

V květnu 2018 byla naše spolupráce zastřešena podepsáním „Partnerské smlouvy“. Slavnostního aktu uskutečněného ve Speinshartu se zúčastnili zástupci mateřských škol, starostové obou měst, děti a rodiče.

Společná setkání uskutečňujeme 2x ročně. Projekty jsou připravované formou zážitkových programů, které posilují vzájemnou komunikaci, poznávání místních zvyklostí, seznamování se zajímavými místy blízkého okolí. V pozici hostitelské země se střídáme.