Krátce o nás

Mateřská škola je umístěna v okrajové části města s dostatkem možností trávit co nejvíce času v přírodě. Tato lokalita je zdrojem nabídky činností podporující jak environmentální cítění, tak i pohybové vyžití dětí.

Součástí mateřské školy je školní zahrada. Na zatravněné ploše jsou umístěny dvě pískoviště, zahradní herní prvky, stoly a lavice.

Mateřská škola je pavilónového typu, skládá se ze tří tříd a správní budovy. Odloučené pracoviště pro IV. třídu mateřské školy je v objektu školní družiny. Celková kapacita mateřské školy včetně odloučeného pracoviště je 102 dětí.

image